Projecten Streamlining Greenport Venlo

In 2005 benoemde het Rijk het tuinbouwgebied rond Venlo tot Greenport om de economische ontwikkeling te stimuleren. Knowhouse zag de kansen voor de regio en nam het initiatief om netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Er ontstond een open en dynamisch netwerk van voortrekkers uit het bedrijfsleven, regionale overheden en kennisinstellingen die samen gingen werken aan de ontwikkeling van het gebied. Die samenwerking is er nog steeds. Daarbij zoekt men een goede balans tussen economische groei, ontwikkeling van de infrastructuur, innovatie en 'quality of life'. De gezamenlijke ambitie is een duurzame, economische topregio te worden.