Projecten Nieuw Gemengd Bedrijf

Ondernemers en wetenschappers ontwikkelden samen met  Knowhouse het Nieuw Gemengd Bedrijf, een nog te bouwen agro-park met een pluimvee-, varkens- en bio-energiebedrijf die samen ketens proberen te sluiten.

Reststoffen uit de veebedrijven zijn de grondstof voor de bio-energiecentrale, die groene energie teruglevert aan het varkens- en kippenbedrijf. Ook is er minimaal transport nodig, door de concentratie van activiteiten en slimme technische systemen. Zoals een mestleiding vanuit het varkensbedrijf naar de energiecentrale. Zie www.nieuwgemengdbedrijf.nl.

Collumn stuurgroeplid Joost de Reus over Innovatie en vertrouwen