Projecten Lokaal slachten

Zou het niet geweldig zijn als het vervoer van levende varkens helemaal zou stoppen? Dat was de basisgedachte bij aanvang van deze studie naar de mogelijkheden om varkens al bij de boer te slachten. Het kan en het mag. In de VS wordt al gebruik gemaakt van mobiele slachterijen, die per week zo'n 250 varkens bij de stal kunnen verwerken tot half karkas.

Bijkomend resultaat: varkenshouders worden onafhankelijker van grote slachterijen en kunnen nieuwe concepten ontwikkelen voor marketing en logistiek. Daarmee komt de economische haalbaarheid van lokaal slachten in zicht. Wel zijn er nog praktische aspecten die verder uitgezocht moeten worden. Ervaring opdoen in een proefproject onder Nederlandse omstandigheden is dan ook gewenst.

Eindrapport