Projecten Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland

Internationale samenwerking biedt economische kansen voor de regio's Noord-Limburg en Nordrhein Westfalen. Hoewel de overheid die samenwerking nastreeft, komt verbinding tussen Nederlandse en Duitse bedrijven moeilijk tot stand.

Rinus van de Waart, directeur van Knowhouse, zag het probleem en organiseerde vanuit Rotary Noord-Limburg een kleinschalige ontmoeting tussen Nederlandse en Duitse ondernemers die in deze setting wél tot een netwerk en tot samenwerking kwamen.