Projecten Greenportkas

Ontwerp een kas die veertig procent minder CO2 uitstoot dan de moderne kassen van nu’. Die vraag van het Ministerie van LNV en Productschap Tuinbouw vertaalde Knowhouse naar de ondernemer: ‘Ontwerp een energiezuinige kas die voor de tuinder rendement oplevert!’ Knowhouse formeerde een kenniscoalitie van wetenschappers en bedrijven die samen een nieuw klimaatbeheersings- en energiesysteem ontwikkelden, gebaseerd op het gebruik van zonnewarmte.

Tijdens het ontwerpproces was er voortdurend afstemming met een klankbordgroep van tuinders. De pilotkas met het nieuwe concept werd in gebruik genomen door tomatenteler Joep Raemakers uit Venlo. Tijdens de eerste teelten werd hij ondersteund door wetenschappers, om tot optimale teelt te komen met het nieuwe systeem. Ook deelde hij kennis met een groep telers die over zijn schouder meekeek. Met zijn energiezuinige Greenportkas voorziet Raemakers niet alleen de eigen kassen van warmte, maar ook een naburig zorgcentrum met zwembad.