Projecten EiwitRijk

EiwitRijk

Eiwit is hét thema voor de komende jaren: door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart neemt de vraag naar eiwit - dierlijk én plantaardig- de komende decennia sterk toe. In Noord Limburg werken producenten van dierlijk en plantaardig eiwit in elkaars nabijheid, zijn de logistieke condities gunstig en biedt het achterland tal van afzetmogelijkheden. De uitdaging waar de regio voor staat, is het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw verdienmodel voor de agro & foodsector met daaraan gekoppeld verduurzaming van de sector. Oftewel, beantwoording van de vraag: "waar verdienen de ondernemers in deze regio over twintig jaar hun brood mee?" Knowhouse, gemeente Venray, Rozendaal Agri, Vitelia en de Rabobank Venray hebben het voortouw genomen en zijn het EiwitRijk gestart. Samen met de ondernemers en andere partners willen zij een sterk regionaal eiwitcluster ontwikkelen. Een bundeling van vakmanschap op het gebied van dierlijke en plantaardige eiwitproductie onder de naam EiwitRijk.